اصولِ «کوشندگان» برای «ائتلافِ بزرگِ ملی»

«کوشندگان» همکاری و ائتلاف با هر فرد، گروه و سازمانی که با عمل بر مبنای اصولِ زیر سازگاری داشته باشد را ممکن می‌دانند. منظور از این وحدتِ عمل، مبارزه برای گذار از رژیمِ جمهوری اسلامی و استقرارِ حاکمیتِ دموکراتیک در ایران است. بیشتر بخوانید

فراخوان

ما هم‌پیمانان گرد هم فرا آمده‌ایم تا سهم خود را در فروپاشیِ این نظامِ جهل و جبّاریت ادا کرده و پس از آن، همراه با مردمان ایران نظمی انسانی و دموکراتیک برپا کنیم که جای ویژه‌ی خود را با صلح و سازندگی در میان ملل متمدّن و پیشرفته‌ی جهان، بازیابد. بیشتر بخوانید